HoogVijf

anders denken en doen bij verandervraagstukkenHoogVijf. Een onafhankelijk samenwerkingsverband van kennispartners die anders denken en doen bij  integrale verandervraagstukken op de snijvlakken HR, Management, Organisatie, Bedrijfsvoering en ICT. Integraal, strategisch en pragmatisch. HoogVijf is er voor iedereen.  Wij zijn professionals met verstand van zaken en mensen.

 

■ QuickScan Middels een QuickScan brengt HoogVijf een concreet  advies uit in een transparante heldere rapportage. Een beproefde aanpak, gericht op HR, bedrijfsvoering, management, organisatie en ICT. Er wordt gekeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau maar ook op volwassenheid van de organisatie en de bijkomende risico’s. Het advies dat volgt wordt gegeven over de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. Dit alles binnen 24 uur! HoogVijf maakt het PERSOONLIJK.

■ Advies & Implementatie Uit de rapportage van de QuickScan volgt een advies. Deze actiepunten kunnen door de organisatie zelf worden opgepakt of door de mensen van HoogVijf. Zij hebben ervaring met projectmanagement en het implementeren van hun adviezen. De uitvoering wordt dan gedaan door professionals met verstand van zaken en mens. Coachend, strategisch en tactisch. HoogVijf deelt KENNIS.


■ Strategische en tactische thema-sessies HoogVijf biedt voortgang. Daarom pakt ze knelpunten direct aan middels strategische en tactische thema sessies.  Onderwerpen die niet kunnen wachten of aangepakt dienen te worden, kunnen door ons in een aparte sessie, met de juiste mensen, inzichtelijk worden gemaakt. HoogVijf is INNOVATIEF en CREATIEF.

■ Coachen en begeleiden van management, bestuur en team gericht op specifieke vraagstukken. Naast advies & implementatie kan HoogVijf tegelijkertijd de managers, team en bestuurders begeleiden en coachen. Te denken valt aan de stijl van leidinggeven of de bewustwording van de eigen regie. Maar ook bij procesmatige en organisatorische vraagstukken worden mensen van HoogVijf ingezet. HoogVijf is BETROKKEN.  

HoogVijf. Anders denken en doen bij verandervraagstukken.